f/0.95

© f/0.95 | Powered by LOFTER

fuji provia 1600

稀有1600度反转片,过期20年,保存状况奇佳。

莫干山,富士c200,测光翻车,全部过曝两档,将就看吧。

contax g1
biogon 2,8/28
fujicolor superia 200

contax g1
biogon 2,8/28
fujicolor superia 200

contax g1
biogon 2,8/28
fujicolor superia 200

contax g1
biogon 2,8/28
fujicolor superia 200

19年冬,江南难得的晴朗。

Provia 100f